Josef Šíma – Hledání světla

22. března 2014

Josef Šíma - Země světla (1967)

Kdy? 21. března - 1. června 2014
Kde? Museum Kampa, Praha
Otevírací doba: denně od 10 do 18 hodin
Vstupné (celé muzeum): Dospělí 180 Kč, Studenti a senioři 90 Kč

Pražské Museum Kampa si pro své návštěvníky připravilo komorní expozici uměleckých děl významného českého malíře a umělce Josefa Šímy. Výstava je zaměřena především na element světla, jako základního prostředku tvorby tohoto malíře a představuje množství uměleckých děl ze soukromých sbírek, které ještě nebylo možné veřejně shlédnout.

Všechna vystavená díla na této retrospektivě spadají do druhé části tvůrčího období Josefa Šímy a je zde k vidění také unikátní obraz s názvem Země světlo z roku 1967, který desítky let vlastnil francouzský psychoanalytik Jean-Bernard Pontalis a který se tak po velmi dlouhé době vrací zpět do české domoviny. Toto dílo odráží řadu motivů, kterými se Josef Šíma zabýval celý svůj aktivní umělecký život, jak poznamenal kurátor výstavy Milan Mikuš.

Mimo obrazu Země světlo expozice nabízí k prohlédnutí více než 21 unikátních děl, které umožňují nahlédnout do světa „přeludových krajin, snových motivů, prostorů bez hranic zpěvů Orfeových či duchovních proměn“, kterými dává Šíma najevo své pojetí uměleckého světa, na jehož vrcholku ční básnická svobodná myšlenka. Obrazy mají vždy jasný a reálný základ a často zachycují politické, společenské či jiné události.

I přesto, že byl Josef Šíma zakládajícím členem uměleckého avantgardního spolku Děvetsil, byla jeho druhým domovem Francie, kde působil jako zákládající člen skupiny Le Grand Jeu a kde působil dlouhých 50 let. Mimo již zmíněné motivy snových krajin, jemných ilustrací i grafik byl Josef Šíma také autorem velkého množství portrétů a také knižních ilustrací. Autorem odborné publikace k této výstavě je historik umění Karel Srp, který se společně s kurátorem Milanem Mikušem dlouhodobě dílem Josef Šímy zabývá.